å lede den blinde

Trosopplæring i naturen

Flere av våre leirsteder har utarbeidet aktiviteter spesielt for grupper, ikke minst konfirmanter. Samhandlingsløype med fokus på formidling av tro og forkynnelse. Ta med konfirmantgruppa på et gjennomarbeidet og godt opplegg som der kan ha nytte av gjennom hele konfirmanttiden.

Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

Trosopplæring i nauren

Hamar Bispedømme og NMS Camp Sjusjøen Mesnali utviklet et opplegg om trosopplæring i naturen. Tanken bak opplegget er at trosopplæring og uteaktiviteter kan forenes, og ikke bør skilles fra hverandre.

Prosjektet har utformet verdier for trosopplæring i naturen:

  • Naturkjennskap og opplevelse: gjennom opplevelser i og kjennskap til naturen blir man et tryggere individ i naturen og i samhandling med andre mennesker.
  • Respekt: gjennom friluftslivet lærer man seg respekt for naturen, andre mennesker og seg selv.
  • Forkynnelse: gi en opplevelse av naturen som Guds skaperverk, mennesket sin plass i skaperverket og behovet for en ansvarlig forvaltning.
  • Fellesskap: oppleve en gruppe der spørsmål, meninger og tanker blir utfordrett, respektert og tatt på alvor.
  • Ledertrening: gjennom friluftsliv, fellesskapsøvelser og samtaler underveis blir ungdom tryggere på seg selv, og vil selv kunne bli ledere i menighet eller organisasjon.
  • Aktivitet: ulike aktiviteter i naturen blir brukt som en metode til å nå de overordnede målene: friluftslivskjennskap, forkynnelse, fellesskap. 

Velkommen til en livsforvandlende opplevelse, en opplevelse med mening, et godt minne!